Dit jaar staan er geen workshops gepland omdat ik bezig ben met het schrijven van een boek.

In dit boek wil ik alles delen wat ik in de loop van de jaren heb geleerd over de relatie tussen de samenwerking van de hersenhelften, de lichaamshelften met in het bijzonder de ogen en cognitieve, emotionele, sociale en motorische problemen.

Er zal ook aandacht zijn voor visuele screening en therapie. 

 

IN 2024 START IK MET DE VOLGENDE CURSUSSEN/OPLEIDINGEN
 

BEROEPSOPLEIDING    COACH CORPUS CALLOSUM METHODE

Inhoud van deze opleiding:

- de motorische  ontwikkeling 

- de visueel-ruimtelijke ontwikkeling 

- visuele screening en therapie 

- werken met de Corpus Callosum Methode
 

Informatie volgt.
U kunt zich vanaf heden vrijblijvend inschrijven of op de mailinglijst laten plaatsen d.m.v een email naar: info@corpuscallosummethode.com

 

 

DE VISUEEL-RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN HET KIND

De basis van de ontwikkeling van onze visuele waarneming wordt gelegd tijdens de motorische ontwikkeling: we leren ons te bewegen, staande te houden en te oriënteren in het veld van zwaartekracht, ruimte en tijd. Bij elke activiteit in de ruimte, wordt de lichamelijke ervaring gekoppeld aan de visuele ervaring die tijdens die activiteit wordt opgedaan.

Wanneer we bijvoorbeeld kruipend een bepaalde afstand overbruggen, dan verbinden de hersenen de informatie over de verandering van de oogstand tijdens deze activiteit, aan de informatie die ze krijgen via de motoriek over bijvoorbeeld de afgelegde afstand en de tijd die daarvoor nodig was.

Zo leren we ondermeer onze ogen richten en diepte zien.

Na een goed doorlopen motorische ontwikkeling (volledige lateralisatie) is het niet meer het lichaam dat de ogen door de ruimte loodst, maar zijn het de ogen die het lichaam sturen.

In deze opleiding gaan we ons  bezig houden met de visueel ruimtelijke ontwikkeling van het kind. We zullen horen, zien en ervaren wat de diverse motorische en visuele vaardigheden inhouden en hoe ze samenhangen met de manier waarop we informatie opnemen, verwerken en weergeven.

Tevens leren we hoe we de motorische, ruimtelijke en visuele vaardigheden met oefenen kunnen verbeteren. De basis hiervoor vinden we in de Corpus Callosum Methode, maar wat we gaan leren gaat dieper en verder dan in het boek  Corpus Callosum Methode Deel I beschreven is.
Hóe we kijken is bepalend voor wàt we zien, en wat we zien is bepalend voor hoe we in het leven staan en hoe we leren.

Na het volgen en succesvol afronden van deze opleiding kunt u zelfstandig een praktijk voor visuele training/therapie voeren, terwijl u voor de technische kant van het visuele gedeelte zonodig samenwerkt met een functioneel optometrist.

U wordt bij mij geregistreerd als Coach Corpus Callosum Methode  en u mag het bijbehorende logo gebruiken. 

 

 

 


Betaalgegevens

IBAN:   NL78 INGB0002754095
BIC : INGBNL2A
Ten name van CM Hulsman-Krul, Eerbeek
Vermeld bij de inschrijving uw naam, adres en uw (mobiele) telefoonnummer*.
Na binnenkomst van de betaling ontvangt u van ons per mail de factuur.

Verdere gegevens
Maximum aantal personen 8 
Plaatsing op volgorde van binnenkomst van betaling.
 


* Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven.

 

© 2007-2023 C.M. Hulsman-Krul