FAQ - vragen


nieuwetijdskinderen, beelddenken, adhd, dyslexie, leerproblemen, NLD, autisme, PDD-NOS, overgevoeligheid, te veel fantasie, te weinig fantasie, faalangst, bedplassen, motorische problemen, concentratieproblemen, gespannenheid, oorontstekingen, lui oog, bijziendheid, verziendheid, fixatie disparatie

______________________________________________________________________________________________________

Vraag 1

Ik geef RT en merk dat veel kinderen die ik behandel, weinig 2-handig kunnen, of weinig balans hebben.
Heb ik iets aan uw boek, staan er korte oefeningen in die ik eenmaal per week als tussendoortje in een RT-uur toe kan passen, of moeten de oefeningen elke dag gedaan worden, en zijn ze makkelijk over te nemen door ouders?

Antwoord

Hoewel de CCMethode, zoals de naam al aangeeft, opgezet is als een methode die bij voorkeur in zijn geheel en op de aangegeven manier gevolgd moet worden, denk ik zeker dat ook een remedial teacher in het boek genoeg van zijn of haar gading zal vinden om de kinderen van dienst te zijn. Vooral Module II en III zijn daar geschikt voor.  


Toelichting op het antwoord

Module I
volgt de lijn van natuurlijke motorische- en hersenontwikkelling, daarom zijn bij deze Module het volgen van de opbouw (volgorde van de Vaardigheden en oefeningen) en regelmatige herhaling heel erg belangrijk.
De oefeningen uit Module I zijn dus in principe niet geschikt om als tussendoortje, hap-en-snap te gebruiken.

Wanneer je elk RT-uur wilt/kunt beginnen met een oefening uit Module I, dan heeft zelfs het 1x per week die oefening met aandacht doen, op den duur effect! Je kunt nooit te langzaam door het programma gaan, maar alleen te snel! De oefeningen zijn op zich heel gemakkelijk en heel goed door te ouders thuis over te nemen... sterker nog: ik heb het boek speciaal voor ouders geschreven ... Dus als je medewerking van thuis hebt ....

Module II is net als Module I verdeeld in Vaardigheden, deze Vaardigheden kunnen, in tegenstelling tot bij Module I, door en naast elkaar gebruikt worden. Elke Vaardigheid bestaat uit oefeningen, het is verstandig om de gegeven volgorde van de oefeningen binnen elke vaardigheid wel zo veel mogelijk aan te houden, ze zijn namelijk oplopend in moeilijkheidsgraad.
De oefeningen uit Module II hebben zeker nut als ze een keer per week als 'tussendoortje' gedaan worden, zij geven namelijk de motoriek en de hersenen elke keer een push de gewenste richting op...

Module III is heel speels en kan vrij gebruikt worden. Zoals bij alles wat je wilt leren, zorgt herhaling ervoor dat je je het geleerde eigen maakt.
De oefeningen uit Module III zullen als een prettige en nuttige aanvulling op de rt ervaren worden.

Waarschuwing

Blijf wel goed in de gaten houden hoeveel stress een oefening geeft tijdens het doen en ook erna. Is er sprake van veel spanning, vaak zichtbaar in gelaatsuitdrukking, spierspanning en/of meebewegen van niet bij de oefening betrokken ledematen (overflow) pas dan de moeilijkheidsgraad aan door bijvoorbeeld een (eerdere) gemakkelijkere oefening te nemen en die te herhalen.

Het gaat om losweken en niet om losbreken! Vooral de oog-oefeningen kunnen veel te weeg brengen, wees hier altijd attent op en pas de moeilijkheidsgraad en het aantal keren dat de oefening achter elkaar gedaan wordt aan. Het kan zelfs zijn dat het verstandiger is de oogoefeningen niet te doen wanneer de oefeningen van Module I niet op de aangegeven manier en volgorde gedaan worden .

________________________________________________________________________________________________________

Vraag 2

Ik zou graag wat meer willen lezen over de theorie waarop de Corpus Callosum Methode is gebaseerd.

Antwoord
Het merendeel van de oefeningen in Deel I van de CCM is niet 'nieuw'.
Soortgelijke oefeningen worden gebruikt in meerdere disciplines, zoals motorische remedial teaching (MRT), kinderfysiotherapie, optologische (visuele) training, edukinesiologie, enz.

Hoewel de link naar de samenwerking van de hersenhelften niet door iedere therapeut in genoemde disciplines wordt gelegd, is vooral het belang van een goed doorlopen motorische ontwikkeling(lateralisatie) voor een goed functioneren, voor iedereen duidelijk.

Er is veel literatuur over de motoriek en de visuelewaarneming beschikbaar.
Bijvoorbeeld:
- het ontwikkelingsschema van Gesell
- de diverse werken van Piaget ( zie bijvoorbeeld De oorsprong van de intelligentie van het kind)
- onderzoek van Bladergroen, Mesker, Kephart en Getman
- Pieter Langendijk (bijvoorbeeld Ogen Leren Zien)
- John Selby (Het gezondheidsboek voor de ogen)

Ook over de werking van de hersenen is veel, ook voor leken toegankelijke, literatuur beschikbaar.
Bijvoorbeeld:
- de boeken van Oliver Sacks en Roger Sperry
- Glenn Doman: Kinderen met hersenletsel.
Dit boek heeft op mij veel indruk gemaakt. Er wordt een duidelijk verband gelegd tussen de    
verschillende stadia in de ontwikkeling van de motoriek en de ontwikkeling van de hersenen.
Hoewel het gedachtegoed van Glenn Doman ter discussie staat en heeft gestaan, is het onderzoek
dat tot de conclusies geleid heeft, zo duidelijk en stapsgewijs beschreven, dat iedereen zelf kan
bepalen hoeveel waarde hij aan de resultaten ervan hecht.


________________________________________________________________________________________________________


© 2007-2023 C.M. Hulsman-Krul