www.corpuscallosummethode.com

www.ccmethode.com

Home

nieuwetijdskinderen, beelddenken, adhd, dyslexie, leerproblemen, NLD, autisme, PDD-NOS, overgevoeligheid, te veel fantasie, te weinig fantasie, faalangst, bedplassen, motorische problemen, concentratieproblemen, gespannenheid, oorontstekingen, scheelkijken, lui oog, fixatie deviatie, bijziendheid, verziendheid                                 


Welkom op de website van de  Corpus Callosum Methode                   (www.ccmethode.com)


                    
 Voorkaft                                                                                                       Zie Boeken/preview voor een vergroting


Over de Corpus Callosum Methode 
De Corpus Callosum Methode is bestemd voor kinderen, jongeren en volwassenen die niet lekker in hun vel zitten en/of problemen hebben op sociaal, emotioneel, functioneel (bv.visueel of auditief), motorisch of intellectueel gebied.
Voorbeelden hiervan zijn leerproblemenbeelddenken, adhd, dyslexie, NLD, autisme, PDD-NOS, overgevoeligheid, te veel fantasie, te weinig fantasie, faalangst, bedplassen, motorische problemen, concentratieproblemen, gespannenheid, oorontstekingen, scheelkijken, lui oog, fixatie deviatie, bijziendheid, verziendheid.   
Veel van genoemde problemen vinden hun oorzaak in, of worden versterkt door onvoldoende samenwerking tussen de linker en de rechter hersenhelft. 
Een optimale samenwerking tussen de beide hersenhelften is alleen mogelijk als de ene hersenhelft niet te dominant is ten opzichte van de andere hersenhelft en als het corpus callosum, de bundel zenuwvezels die de hersenhelften met elkaar verbindt, goed werkt.
Een goede samenwerking maakt het makkelijker om prikkels en informatie te verwerken, dit komt het leren, het functioneren en het welbevinden ten goede.


Waaruit bestaat de Corpus Callosum Methode
Er is een wisselwerking tussen de motorische ontwikkeling en de hersenontwikkeling.
Wanneer er een probleem is met de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft, is het mogelijk om de hersensamenwerking te verbeteren door middel van de motoriek en de sensomotoriek (motorische oefeningen gericht op de zintuigen, zoals bijvoorbeeld oogoefeningen).
De Corpus Callosum Methode  Deel I bevat een volledig programma van motorische en sensomotorische oefeningen. Dit programma volgt stap voor stap de opbouw van de natuurlijke motorische ontwikkeling.
De oefeningen stimuleren de aansturing vanuit elke hersenhelft apart en vanuit beide hersenhelften samen, waardoor het corpus callosum, de bundel zenuwvezels die de verbinding tussen de hersenhelften vormt, wordt gestimuleerd.
Hoe meer zenuwvezels er in het corpus callosum gestimuleerd (herhaling is hierbij essentieel!) worden hoe meer actieve en dus bruikbare verbindingen er tussen de linkerhersenhelft (ratio) én de rechterhersenhelft (gevoel) zijn.
Dit is erg belangrijk voor de mogelijkheid tot samenwerking tussen de linker- en de rechterhersenhelft. Een goede samenwerking maakt het gemakkelijker om prikkels en informatie te verwerken, zowel op intellectueel en auditief gebied (overwegend de lhh) als op gevoelsmatig en visueel gebied (overwegend de rhh).

Omdat veel leerproblemen gerelateerd zijn aan visuele vaardigheden, is er speciale aandacht voor oogtestjes en oogoefeningen in de Corpus Callosum Methode.  

Een schijnbaar goede motoriek en toch problemen met de hersensamenwerking
Soms is er duidelijk sprake van een probleem met de motoriek, maar ook kinderen waarbij op het eerste gezicht niets mis is met de motoriek, kunnen problemen hebben met de samenwerking van de hersenhelften.
De meeste problemen met de samenwerking van de hersenhelften komen juist voor bij kinderen die kort gekropen hebben en vroeg gingen lopen, snel een duidelijke voorkeur voor een hand hadden en/of  snel een doeltreffende fijne motoriek ontwikkelden.

Dyslexie (woord- of leesblindheid) en leerproblemen in relatie tot visuele vaardigheden

In de praktijk is mij gebleken dat veel kinderen die als 'dyslectisch' zijn gediagnostiseerd of verschijnselen van dyslexie vertonen, een probleem hebben met de hersensamenwerking: het komt veel voor dat de rechterhersenhelft te dominant is ten opzichte van de linkerhersenhelft. Daarbij blijkt de balans tussen waarnemen (centraal zicht) en voorstellen (perifeer zicht) niet in orde te zijn: vaak gaat het voorstellen (zich een beeld vormen/fantasie) boven het nauwkeurig waarnemen.

Bij dyslexie maar ook bij leerproblemen is er vaak sprake van een inefficiënte visuele waarneming: er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met de oogbewegingen en/of met het richten en gefixeerd houden van de ogen (fixatie deviatie).
Ook kan er sprake zijn van een te beperkt vermogen tot scherpstellen (accommodatie)  of het samenvoegen van de beelden van beide ogen tot 1 beeld (fusie). 
Al deze problemen kunnen er stuk voor stuk toe bijdragen dat het beeld dat waargenomen wordt, onrustig of onduidelijk is: letters en woorden kunnen bijvoorbeeld  'dansen', van plaats verwisselen, dubbel gezien worden of afwisselend wazig/scherp zijn.

Het is te begrijpen dat dit zeer vermoeiend is, onzeker maakt en het opnemen en verwerken van informatie moelijk maakt.

In de Corpus Callosum Methode zijn naast de motorische oefeningen om de hersensamenwerking te verbeteren, veel oogoefeningen te vinden die de visuele vaardigheden en dus de visuele waarneming verbeteren


De Corpus Callosum Methode is geschikt voor alle leeftijden
Op dit moment is het volledige oefenprogramma voor kinderen van ongeveer 4 tot en met 12 jaar in boekvorm beschikbaar:  Corpus Callosum Methode  Deel I               ISBN 978-9-0812-1751-4

Met kinderen jonger dan 4 jaar (vanaf ongeveer 2,5 jaar) kan ook een start met het oefenprogramma uit 'Corpus Callosum Methode  Deel I'  gemaakt worden.
Met behulp van het boek kan inspiratie opgedaan worden om op een speelse manier de bilateraliteit te bevorderen.
Daarbij reageren heel jonge kinderen snel op de aangeboden oefeningen: zij staan nog aan het begin van hun motorische ontwikkeling en hebben weinig af te leren. De kans is groot dat de bal al vrij snel 'de goede kant' op gaat rollen, waardoor niet het hele oefenprogramma doorgewerkt hoeft te worden.

Voor personen ouder dan 12 jaar is het oefenprogramma uit 'Corpus Callosum Methode  Deel I' ook geschikt. Het aantal keren dat een opdracht herhaald moet worden, moet dan minstens verdubbeld worden.

De laatste aanvullingen/wijzigingen op deze site zijn aangebracht: mei 2017  

© 2007 C.M. Hulsman-Krul