www.corpuscallosummethode.com

www.ccmethode.com

Workshops

De workshops beginnen weer! Om dit te vieren beginnen we met een flinke korting op de prijs!

De Motorische ontwikkeling in relatie tot leef- en leergedrag
Datum
Zaterdag 22 januari 2022
Tijd
± 9.00 - 12.00 uur We starten om uiterlijk 9.30 uur!
Prijs
Was 65 euro
Nu 45 euro!

Inschrijving

Wanneer deze workshop wilt meemaken, kunt u zich vanaf heden inschrijven door middel van een email naar info@corpuscallosummethode.com
Na binnenkomst van uw betaling bent u ingeschreven. Zonder afzegbericht is vanaf 15 januari 2022 uw inschrijving in principe definitief*.
Plaatsing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van betaling.

Betaalgegevens
IBAN:   NL78 INGB0002754095
BIC : INGBNL2A
Ten name van CM Hulsman-Krul, Eerbeek
Vermeld bij de inschrijving uw naam, adres en uw (mobiele) telefoonnummer**.
Na binnenkomst van de betaling ontvangt u van ons per mail de factuur.

Locatie
De Groene Hoven
Koninginnelaan 280
7315EE Apeldoorn

Verdere gegevens
Maximum aantal personen 8
Minimum aantal personen 6
Plaatsing op volgorde van binnenkomst van inschrijving.
Er is voldoende parkeerruimte aanwezig.

Coronamaatregelen
We zullen ons houden aan de coronamaatregelen die gelden op het moment dat de workshop gegeven wordt.
De ruimte is met ongeveer 80m2 groot genoeg en de ventilatie is goed geregeld.


* Wanneer de workshop door aangescherpte coronamaatregelen niet door kan gaan, wordt hij verschoven naar een andere datum.

** Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven.

De motorische ontwikkeling in relatie tot leef- en leergedrag

Door: Cora Hulsman, visueel therapeut (functionele optologie) en auteur van het boek Corpus Callosum Methode Deel I
Doelgroep: leerkrachten, therapeuten, coaches en andere belangstellenden

Tijdens deze workshop zullen we het hebben over 'volledige lateralisatie'.
Wat wordt er onder verstaan, hoe wordt het bereikt en waarom is het bereiken ervan zo belangrijk....
De aandacht gaat hierbij vooral naar de wisselwerking van motoriek en hersensamenwerking, en naar het effect hiervan op het leef- en leergedrag.

We zullen deze ochtend informatie vergaren door te luisteren en vragen te stellen, maar vooral ook door diverse oefeningen zelf te ervaren en te observeren hoe anderen het doen.
U krijgt daarbij talloze aanwijzingen hoe u ervoor kunt zorgen dat (de) motorische oefeningen maximaal effect hebben op de samenwerking van de lichaamshelften maar vooral ook op de samenwerking van de hersenhelften!

Het boek 'Corpus Callosum Methode deel I' zal daarbij als leidraad fungeren, maar er is ook tijd en plaats ingeruimd voor oefeningen die niet in het boek vermeld zijn.

Deze workshop wordt gevolgd door een workshop over visuele vaardigheden en een over de specialisatie en samenwerking van de beide hersenhelften in relatie tot leef- en leergedrag.

U kunt in principe elk van deze workshops apart volgen, al zal zonodig degene die voorgaande workshop(s) gevolgd heeft, voorrang hebben.
Wanneer u alle drie de workshops gevolgd heeft, krijgt u een vermelding op mijn site www.ccmethode.com

De visuele waarneming in relatie tot leef- en leergedrag

Door: Cora Hulsman, visueel therapeut (functionele optologie) en auteur van het boek ‘Corpus Callosum Methode Deel I’

De basis van de ontwikkeling van onze visuele waarneming wordt gelegd tijdens de motorische ontwikkeling: we leren ons bewegen, staande te houden en te oriënteren in het veld van zwaartekracht, ruimte en tijd. Bij elke activiteit in de ruimte, wordt de lichamelijke ervaring gekoppeld aan de visuele ervaring die tijdens die activiteit wordt opgedaan.
Zo leren we ondermeer onze ogen richten en diepte zien.

Na een goed doorlopen motorische ontwikkeling (volledige lateralisatie) is het niet meer het lichaam dat de ogen door de ruimte loodst, maar zijn het de ogen die het lichaam sturen.

In deze workshop gaan we horen, zien en ervaren wat de diverse visuele vaardigheden inhouden en hoe ze samenhangen met de manier waarop we informatie opnemen, verwerken en weergeven.
Hóe we kijken is bepalend voor wàt we zien, en wat we zien is bepalend voor hoe we in het leven staan en hoe we leren.

Stel je open, leef je in en stel vragen, zo zullen we er met elkaar een mooie leerzame workshop van maken.

Datum, tijd en plaats worden nog aangekondigd.

De specialisatie en samenwerking van de beide hersenhelften in relatie tot leef- en leergedrag

Informatie volgt.

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze workshop, kunt u zich vanaf heden vrijblijvend op de inschrijflijst laten plaatsen door middel van een email naar info@corpuscallosummethode.com. U krijgt bericht met aanvullende informatie als er een datum bekend is. Daarna kunt u eventueel de inschrijving definitief maken door het verschuldigde bedrag over te maken.

Betaalgegevens vindt u bovenaan deze pagina.


© 2007-2021 C.M. Hulsman-Krul